Bộ thiết bị rửa xe máy phổ thông đón 30 – 50 xe/ngày

Bộ thiết bị gồm có:

 • Máy rửa xe HL50        :       3.500.000 đ
 • Máy nén khí 60 lít       :       3.900.000 đ
 • Bình bọt tuyết sắt 80 lít   :  1.250.000 đ
 • 2 Dung dịch rửa xe 20 lít    :  440.000 đ
 • Dây nén khí phi 8 cuộn 12m :  240.000 đ
 • Súng bơm xe đồng hồ    :     150.000 đ
 • Súng xì khô tốt                 :     100.000 đ
 • 10 khăn lau xe                  :      250.000 đ
 • 4 gang tay rửa xe             :      120.000 đ
 • 2 cọ rửa xe                        :     40.000 đ
 • 2 bàn chải lốp                   :     100.000 đ

=> Bộ thiết bị phù hợp cho tiệm rửa xe máy quy mô vừa đón 30 – 50 xe/ ngày.

HOTLINE tư vấn: 0934.423.166 – 097.369.8910

Kinh doanh 097.369.8910
Kỹ Thuật 0934.678.166