Bộ thiết bị rửa xe máy kết hợp ô tô quy mô nhỏ

Bộ thiết bị gồm:

 • Máy rửa xe cao áp Luba  :      7.500.000 đ
 • Máy nén khí 60 lít              :      3.900.000 đ
 • Bình bọt tuyết sắt 80 lít    :      1.250.000 đ
 • 2 Dung dịch rửa xe 20 lít  :      440.000 đ
 • 2 Dây nén khí phi 8 cuộn 12m :   240.000 đ
 • Súng bơm xe đồng hồ      :     150.000 đ
 • Súng xì khô tốt                  :     100.000 đ
 • 20 khăn lau xe                   :      500.000 đ
 • 4 gang tay rửa xe              :      120.000 đ
 • 2 cọ rửa xe                         :     40.000 đ
 • 2 bàn chải lốp                    :     100.000 đ

=> Bộ thiết bị phù hợp cho tiệm rửa xe máy kết hợp rửa xe ô tô.

HOTLINE tư vấn: 0934.423.166 – 097.369.8910

Kinh doanh 097.369.8910
Kỹ Thuật 0934.678.166