Bộ thiết bị rửa xe máy nhỏ ĐÓN 10 – 30 xe/ ngày

Thiết bị gồm có:

 • Máy rửa xe HL45        :       3.350.000 Đ
 • Máy nén khí 35 lít       :      2.950.000 đ
 • Bình bọt tuyết sắt 40L:      1.100.000 đ
 • Dung dịch rửa xe 20L :      200.000 đ
 • Dây nén khí phi 8 cuộn 12m :    240.000 đ
 • Súng bơm xe đồng hồ  :     150.000 đ
 • Súng xì khô tốt              :     100.000 đ
 • 10 khăn lau xe                :      250.000 đ
 • 2 gang tay rửa xe           :      60.000 đ
 • 2 cọ rửa xe                     :     40.000 đ
 • 2 bàn chải lốp                :     100.000 đ

=> Bộ thiết bị phù hợp cho tiệm rửa xe máy quy mô nhỏ đón 10 – 30 xe/ ngày.

HOTLINE tư vấn: 0934.423.166 – 097.369.8910

Kinh doanh 097.369.8910
Kỹ Thuật 0934.678.166