Bộ thiết bị rửa xe máy chuyên nghiệp đón 50 – 80 xe/ngày

Bộ thiết bị gồm:

 • 2 Máy rửa xe HL50          :      7.000.000 đ
 • Máy nén khí 60 lít            :      3.900.000 đ
 • Bình bọt tuyết sắt 80 lít   :      1.250.000 đ
 • 2 Dung dịch rửa xe 20 lít :      440.000 đ
 • 2 Dây nén khí phi 8 cuộn 12m :   240.000 đ
 • Súng bơm xe đồng hồ    :     150.000 đ
 • Súng xì khô tốt                :     100.000 đ
 • 20 khăn lau xe                 :      500.000 đ
 • 4 gang tay rửa xe            :      120.000 đ
 • 2 cọ rửa xe                       :     40.000 đ
 • 2 bàn chải lốp                  :     100.000 đ

=> Bộ thiết bị phù hợp cho tiệm rửa xe máy quy mô lớn đón 50 – 80 xe/ ngày.

HOTLINE tư vấn: 0934.423.166 – 097.369.8910

Kinh doanh 097.369.8910
Kỹ Thuật 0934.678.166