Bộ thiết bị rửa xe ô tô đón 50 – 100 xe/ ngày

50.000.000  47.190.000 

=> Bộ thiết bị phù hợp cho garage – trạm rửa xe ô tô đón 50 – 100 xe/ ngày. Click xem chi tiết máy móc thiết bị!

HOTLINE tư vấn: 0934.423.166 – 097.369.8910

Kinh doanh 097.369.8910
Kỹ Thuật 0934.678.166