Bộ rửa xe ô tô nhỏ kết hợp rửa xe máy

27.000.000  24.620.000 

=> Bộ thiết bị phù hợp cho garage – trạm  rửa xe ô tô nhỏ kết hợp rửa xe máy. Click xem chi tiết máy móc thiết bị!

HOTLINE tư vấn: 0934.423.166 – 097.369.8910

Kinh doanh 097.369.8910
Kỹ Thuật 0934.678.166