Bộ rửa xe ô tô tải, xe ben kết hợp xe con đón 30 – 50 xe/ ngày

47.000.000  44.768.000 

=> Bộ thiết bị phù hợp cho garage – trạm rửa xe ô tô tải, xe ben kết hợp xe con đón 30 – 50 xe/ ngày. Click xem chi tiết máy móc thiết bị!

HOTLINE tư vấn: 0934.423.166 – 097.369.8910

Kinh doanh 097.369.8910
Kỹ Thuật 0934.678.166